تبلیغات


موفقیت مانند کوه یخ است...

 

 
موفقیت مانند کوه یخ است ! رسیدن به موفقیت در ظاهر ساده به نظر میرسد، ولی نیازمند تلاش و کوشش بسیار است. فردی که از راه درست به موفقیت رسیده است مطمئنا راه سخت و طولانی را پیموده است. برای رسیدن به موفقیت صبور و کوشا باشید.

موفقیت مانند کوه یخ است ! رسیدن به موفقیت در ظاهر ساده به نظر میرسد، ولی نیازمند تلاش و کوشش بسیار است. فردی که از راه درست به موفقیت رسیده است مطمئنا راه سخت و طولانی را پیموده است. برای رسیدن به موفقیت صبور و کوشا باشید.

منبع:لنزورمنبع این نوشته : منبع